You are here: Home - Różne - Czy procedura dotycząca zwrotu wywłaszczonych nieruchomości jest niekonstytucyjna?

Czy procedura dotycząca zwrotu wywłaszczonych nieruchomości jest niekonstytucyjna?

Posted by on Czerwiec 15th, 2011 with 0 Comments

Na to pytanie odpowie TK 19 maja br. orzekając w sprawie zgodności: art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 233 w związku z art. 242 powyższej ustawy z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji (SK 9/2008).

Autor skargi konstytucyjnej w tej sprawie był właścicielem nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, na której w okresie wojny na fundamencie z cegły postawiono drewniany barak przeznaczony na lokale administracyjno-biurowe. Po zakończeniu wojny pomieszczenia zostały zajęte przez Ligę Obrony Kraju, która urządziła na terenie nieruchomości Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie wezwało skarżącego do odstąpienia prawa własności nieruchomości w trybie ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Na nieruchomość nie był zaciągany kredyt hipoteczny w banku. Wobec odmowy wszczęto z urzędu postępowanie o podział nieruchomości, w następstwie którego utworzono działkę zabudowaną barakiem przeznaczoną dla Skarbu Państwa oraz działkę przeznaczoną dla właściciela. Następnie wszczęto postępowanie wywłaszczeniowe, w konsekwencji którego skarżący wyraził zgodę na zbycie wskazanej części nieruchomości. Obecnie działka nie jest używana i uległa dewastacji. Skarżący wystąpił o jej zwrot wskazując, że pod względem celu uzasadniającego wywłaszczenie stała się ona zbędna.

Zdaniem skarżącego ustawodawca wprowadzając w ustawie o gospodarce nieruchomościami przepisy przewidujące zwrot nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umów zawartych m.in. w oparciu o ww. ustawę o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości naruszył zasadę ochrony zaufania jednostek do państwa i stanowionego przez nie prawa. Naruszona też została zasada przyzwoitej legislacji, gdyż wprowadzona w kwestionowanych przepisach regulacja jest niepełna i niedostatecznie realizuje konstytucyjne nakazy równości i ochrony praw majątkowych.

Kwestionowane przepisy naruszają ponadto zasadzę określoności przepisów prawa, gdyż odwołują się jedynie do formy nabycia własności i tytułów ustawy, pomijając przesłanki wywłaszczenia i czyniąc wątpliwym dopuszczalność zwrotu nieruchomości zbytej w toku postępowania wywłaszczeniowego wszczętego na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958r. Jest to ponadto sprzeczne z zasadą bezpieczeństwa prawnego i ochrony interesów stron w sprawach będących w toku.

Leave a Reply

*

Windows 7

System operacyjny Windows 7 Home Premium 64bit RECOVERY. Jest to najnowszy system operacyjny firmy Microsoft. System posiada doskonały interfejs graficzny i zapewnia stabilną pracę zarówno w pracy jak i w domu. Windows 7 to doskonały sposób na dobrą zabawę odkrywając nowe możliwości Twojego laptopa. Wideo, zdjęcia, wszystko to jest łatwo dostępne w domu lub w podróży. Za pomocą kilki kliknięć można w łatwy i bezpieczny sposób korzystać z dostępnych sieci bezprzewodowych jak również przewodowych. Nowy Pasek zadań. Na pasku zadań możemy dowolnie, wedle uznania rozmieścić programy, dokładnie tak jak nam się podoba, na przykład ze względu na częstość korzystania z programu. Programiści zadbali także o możliwość ustawienia rozmiaru ikon, domyślnie ikony są duże, co ułatwia nam operowanie nimi. Pasek zadań posiada także funkcje podglądu programów. Mówiąc jaśniej, jeżeli najedziemy na przykład na ikonę przeglądarki, a obecnie mamy w niej otwartych kilka zakładek, wyświetlą się nam miniaturowe podglądy wszystkich otwartych zakładek, jeżeli zaś najedziemy myszą na miniaturowy podgląd, którejś z zakładek powiększy się ona do maksymalnych rozmiarów, na jakie pozwala nam monitor.